Zhruba čtvrt milionu Čechů denně pečuje o své dlouhodobě nemocné blízké. Jejich role je nenahraditelná, přesto se setkávají s celou řadou překážek a obtíží. Pomoci by měly systémové a legislativní změny. Co je třeba změnit, řeší analýzy a studie, které vznikaly v rámci projektu Podpora neformálních pečovatelů. Výstupy z projektu pomohou zlepšit kvalitu života pečovatelů, ale i samotnou péči. V projektu vznikly také příručky – pro samotné pečovatele i pro pracovníky veřejné správy.

Projekt se zaměřil na „hlavní pečovatele“ zajišťující kontinuální péči vlastními silami či v kombinaci s terénními, případně ambulantními službami. Primární cílovou skupinou projektu byly orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, příslušní pracovníci MPSV, Úřadu práce ČR a sociálních odborů obcí.

Vzhledem k tomu, že v ČR není systémově věnována pozornost neformálním pečovatelům, projekt přinesl inovaci zejména v těchto oblastech:

  • identifikace potřeb pečujících osob,
  • ověření vhodnosti nastavení financování pečujících osob,
  • navržení nástrojů, které povedou k podpoře pečujících osob.

Projekt zmapoval veřejné nástroje na podporu pečujících osob, ať už na národní či regionální úrovni. Jde o nástroje ekonomického, legislativního, administrativního a informačního charakteru.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/C6.00002
Rozpočet: 15 612 970 Kč
Doba realizace projektu: 1. 2. 2014 – 30. 11. 2015