Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat všem lidem bez ohledu na věk při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života (např. po dokončení školy, při nečekané výpovědi, po návratu z rodičovské dovolené nebo třeba při zájmu změnit svou kvalifikaci nebo obor atd.). V současné době je kariérové poradenství rozptýlené mezi různé rezorty, organizace a subjekty (např. ÚP ČR, pedagogicko-psychologické poradny, centra bilanční diagnostiky, neziskové organizace, poradci OSVČ atd.). Některé z nich využívají své poradenské nástroje, informační systémy či různé zdroje informací, tyto informační zdroje a služby spolu ale navzájem nespolupracují. Analýza nám ukázala, že hlavním problémem je nedostatečná provázanost těchto systémů, které nejsou dále vyvíjeny a vzájemně se nepodporují.

Úkolem projektu JOBHUB je proto vytvoření tzv. integrovaného prostředí (tedy informačního systému) pro podporu kariérového poradenství, které bude obsahovat a propojovat profesionální poradenské a diagnostické nástroje, množství kvalitních zdrojů informací a dat z oblasti trhu práce a sdílené online prostředí pro kariérové poradce. Tato moderní platforma bude vytvořena ve spolupráci s poradci, dle jejich potřeb a požadavků a také dle již existujících podobných systémů v zahraničí.

Integrované prostředí JOBHUB bude dostupné pro všechny a zajistí nejen zkvalitnění, ale usnadní také práci kariérových poradců. Kariérové poradenství v České republice tak bude mnohem více efektivní a schopno plnit svůj hlavní smysl – tedy vést člověka v různých životních situacích správným směrem a zajistit jeho aktivní a dlouhodobou účast na trhu práce.

 

Aktuálně:

V tuto chvíli bychom vás rádi pozvali k registraci a vyzkoušení si jednoho z pěti modulů portálu JOBHUB, kterým je KATALOG PORADCŮ =  komunitní online prostor vytvářený kariérovými poradci pro kariérové poradce. Více se dozvíte zde.

 

Technický a informační rozvoj kariérového poradenství jako nástroje dalšího vzdělávání ​
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0006194
Částka: 39 753 164 Kč
Doba realizace: 1. 12. 2016–30. 11. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.