Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, mezi kolegy i ze strany klientů, s cílem dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích.

Výskyt násilí na pracovišti je ve veřejné správě v porovnání s ostatními sektory vyšší. Veřejná správa se rovněž dlouhodobě potýká s nedostatky v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, absentuje jednotný přístup k řešení této problematiky, chybí propracovaný systém prevence negativních jevů i jednotný soubor nástrojů k jejich řešení. Cílené vzdělávání či jiná forma rozvoje znalostí a dovedností v této oblasti, které jsou jedním z dlouhodobě nejúčinnějších nástrojů prevence, eliminace a řešení dopadů násilí na pracovišti, chybí úplně.

Projekt je zaměřen na metodické nastavení a realizaci vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích.

Do projektu se mohou zapojit státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a orgány územní samosprávy.

Aktuálně:

Všechny aktuální informace z projektu můžete sledovat na webových stránkách

Důstojné pracoviště ve veřejné správě
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507
Rozpočet projektu: 17 363 087 Kč
Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2020

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Regionální pracoviště:

Regionální kancelář Praha a Střední Čechy       - Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Regionální kancelář Moravskoslezského kraje  - Poděbradova 1702/61b, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

 

Výstupy projektu Důstojné pracoviště

 

Důstojné pracoviště na webu