ČR patří k zemím s nejnižší mírou zapojení do dobrovolnických aktivit v Evropě. V současné době se dobrovolnictví v ČR postupně stává praxí v soukromých firmách, které jej využívají ke zlepšení efektivity, interní organizační kultury a rozvoji kompetencí zaměstnanců. Veřejná správa jako největší český zaměstnavatel jej však bohužel podporuje spíše ojediněle. Důvodem je neznalost pozitivních dopadů nebo způsobů, jak jej jednoduše zavést v současných legislativních mantinelech.

Prostřednictvím projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě podpoříme rozvoj dobrovolnických programů určených výhradně pro zaměstnance veřejné správy. Projekt pomůže zapojeným subjektům veřejné správy v rozvoji a organizaci dobrovolnických aktivit, které nastaví na míru potřebám zaměstnanců příslušného subjektu veřejné správy a dané lokality.

Výstupem projektu tak bude v praxi ověřený systém dobrovolnických programů v rámci veřejné správy jako inovační nástroj informálního učení zaměstnanců, který zvyšuje efektivitu zapojené organizace, blahodárné působení na organizační kulturu a podporuje vzájemnou spolupráci zapojených partnerů.

Pokud pracujete v orgánech územní samosprávy, uvědomujete si přínos dobrovolnictví pro společnost a máte chuť svojí energii a své zkušenosti předávat ve prospěch ostatních, kontaktujte nás a my s Vámi rádi probereme možnosti zapojení Vašeho úřadu do projektu.

Více informací o možnosti zapojení do projektu naleznete zde.

Bližší informace o plánovaných a proběhlých akcích naleznete zde.

Aktuálně:

Vedoucí odborů MÚ Litoměřice podpořili projekt Doborovolnictví, pomáhali v Srdíčku! Video najdete  zde 

Dobrovolnictví ve veřejné správě
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458
Rozpočet projektu: 12 541 201 Kč
Doba realizace projektu: 1. 12. 2016 – 31. 5. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Regionální pracoviště:

Regionální pracoviště pro Prahu, Střední Čechy a Pardubický kraj – Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Regionální pracoviště pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj - Poděbradova 1223, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Regionální pracoviště pro Jihomoravský a Zlínský kraj – Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Regionální pracoviště pro Ústecký a Liberecký kraj – Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice

Regionální pracoviště pro Jihočeský kraj – Hradební ulice 435, 303 01 Prachatice