Co děláme

  • poskytujeme další profesní vzdělávání za pomoci praxí ve firmách, vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů, e-learningových kurzů měkkých kompetencí nebo individuálního poradenství,
  • pomáháme vám získat potřebné dovednosti a znalosti, které lze uplatnit v pracovním i běžném životě,
  • podporujeme začleňování cizinců do českého pracovního prostředí,
  • usilujeme o šíření informací v oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání,
  • vytváříme a rozvíjíme nové systémové nástroje dalšího vzdělávání,
  • šíříme informace a osvětu v oblasti dalšího vzdělávání,
  • poskytujeme poradenství.

Zaujaly vás naše činnosti a chtěli byste se stát součástí týmu? 

Vyberte si z nabídky volných pracovních míst.