Znalostní management

Znalostní management

Usilujeme o zavedení znalostního managementu do oblasti dalšího vzdělávání. Chceme zajistit efektivní práci s dosavadními poznatky, a tím i efektivní využívání zdrojů státního rozpočtu. Pro řízení znalostí využíváme nástroj, který vznikl v rámci našeho projektu Kooperace – online znalostní bázi Koopolis. Platformu budeme spravovat a starat se o její využití a propagaci i po skončení projektu.

Age management

Stárnutím populace se zabývá nejeden národní plán či strategie. Abychom přispěli k řešení této nepříznivé situace na trhu práce, vytváříme popis jednotlivých nástrojů age managementu, a to i za využití zahraničních zkušeností. Formulování jednotlivých nástrojů je důležité pro jejich následnou implementaci a efektivní naplňování strategií.

Age management
Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Systematicky udržujeme a rozvíjíme mezinárodní kontakty, zejména s mezinárodními organizacemi, celoevropskými a partnerskými institucemi (např. CEDEFOP, orgány EK, OECD). Využíváme všestrannou výměnu informací, účast na odborných akcích a participaci na řešení společných projektů a tendrů, zejména v rámci programů EU. Sledujeme vývoj v dalším vzdělávání v jiných zemích a podporujeme zajišťování zahraničních návštěv, poskytování informací zahraničním expertům a organizování mezinárodních akcí.

Kariérové poradenství

Realizujeme několik projektů, jejichž součástí je poradenská činnost. Nástrojem, který chceme dlouhodobě rozvíjet, je Katalog poradců vyvinutý v rámci projektu Pracovní návyky. Získané znalosti využijeme při vytváření standardů kvality a při stanovení možnosti jejich uplatnění v ČR. Účastníme se aktivit Národního poradenského fóra. Mapujeme možnosti účasti v mezinárodních projektech zaměřených na kariérové poradenství. Naším cílem je podpora poradenství v dalším vzdělávání.

Kariérové poradenství

POMÁHÁME VÁM NAJÍT MÍSTO V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ

Výsledky

Média

Projekty